U-shaped Glass Project of Songshan Lake Dajia Art District, Dongguan, Guangdong

U-shaped Glass Project of Songshan Lake Dajia Art District, Dongguan, Guangdong